Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς ! Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

"Δε διαβασα το μνημονιο γιατι, νομιζα πως εγραφε "μνημοσυνο" και.... φτου φτου φτου, μακαβρια πραγματα, μακρια απο μενα."

."2) Δε διαβασα το μνημόνιο γιατι ,νομιζα έγραφε μνημο-ονι και εγω δεν ξερω αρχαια 3)δε το διαβασα γιατι η γραμματέας μου δεν ξερει ελληνικά 4)γιατι με απειλούσε η 17Ν  5)Δε το διαβασα γιατι δεν το έβρισκα στο google 6)γιατι ετσι μου είπε ο τζακ νορις